DLA SPOŁECZNOŚCI

POZNAJ

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) na podstawie uchwały nr 156 Rady Ministrów z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I 2020-2023” realizuje Program Społeczno-Gospodarczy.

Zgodnie z jego założeniami spółka – jako podmiot realizujący publiczne inwestycje – została zobowiązana do podejmowania działań zmierzających do zmniejszenia uciążliwości związanych z planowanymi pracami. Działając na podstawie zidentyfikowanych potrzeb wspólnot lokalnych, zgłaszanych bezpośrednio przez mieszkańców, CPK podejmuje działania na rzecz społeczności.

Inicjatywy podejmowane przez Centralny Port Komunikacyjny realizowane są w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR, czyli Corporate Social Responsibility). Zgodnie z nią inwestorzy, firmy i przedsiębiorstwa w swoich działaniach uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe oraz budowę relacji z lokalnymi interesariuszami. Współfinansowanie przez inwestora zakupów i projektów ważnych dla gmin oraz mieszkańców to powszechna praktyka w ramach działań CSR.


Spółka zamierza kontynuować rozpoczęte działania a także realizować nowe inicjatywy i programy, budując je w oparciu o dostępne dane, głosy mieszkańców oraz uwzględniając kluczowe obszary zrównoważonego rozwoju. Centralny Port Komunikacyjny chce być wiarygodnym partnerem społeczności lokalnych i skutecznie przeciwdziałać zdiagnozowanym problemom społecznym, prowadzić regularny dialog oraz transparentnie realizować i komunikować podejmowane działania.

Główne programy:

Program sportowy  CPK

Nasz program opiera się na Krajowych Rekomendacjach Prozdrowotnych Aktywności Fizycznej dla dzieci i młodzieży oraz zaleceniach Światowej Organizacji Zdrowia (ang. WHO, czyli World Health Organization).
Więcej informacji

O PROGRAMIE

Program sportowy CPK

Nasz program opiera się na Krajowych Rekomendacjach Prozdrowotnych Aktywności Fizycznej dla dzieci i młodzieży oraz zaleceniach Światowej Organizacji Zdrowia (ang. WHO, czyli World Health Organization). Dane pokazują, że poziom aktywności fizycznej polskiego społeczeństwa nie jest zadowalający, dlatego celem inicjatywy podjętej przez spółkę jest jego zwiększenie oraz promocja aktywnego, zdrowego stylu życia wśród młodzieży szkolnej z najbliższego otoczenia przyszłego lotniska CPK.

 

Na program składają się:

 1. Zawody lekkoatletyczne „Mistrzowski Start z CPK” dla dzieci z klas 4-6.
 2. Konkurs „Sportowe Granty CPK” – wsparcie lokalnych klubów sportowych.
 3. Program stypendialny dla młodych mistrzów sportu.
 4. Wyjazdy sportowe dla dzieci.
 5. Spotkania i warsztaty tematyczne dla dzieci i ich rodziców.
 6. Wsparcie działalności sportowej szkół.

 

Jaki jest cel programu?

Celem programu jest zwiększenie poziomu aktywności fizycznej, kształtowanie świadomości i postaw prozdrowotnych oraz wyrównanie szans w dostępie do oferty sportowej dla dzieci mieszkających
w otoczeniu inwestycji CPK.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

W 2023 roku spółka przekaże wszystkim szkołom podstawowym z terenu gmin: Wiskitki, Baranów
i Teresin dotacje w wysokości 100 tysięcy złotych na wsparcie działalności sportowej, np. na remonty sal gimnastycznych czy organizację pozalekcyjnych zajęć z wychowania fizycznego. Dodatkowo każda
z nich zostanie zaopatrzona w sprzęt sportowy o wartości 15 tysięcy złotych. Podobnie jak przed rokiem, CPK ma również w planach dofinansowanie obozów dla dzieci i młodzieży, zaś jesienią w wybranych placówkach odbędą się warsztaty skierowane do rodziców dzieci regularnie trenujących różne dyscypliny i osiągających pierwsze sukcesy w sporcie.

 

Jeszcze w tym roku będzie można składać także wnioski o stypendium, które spółka uruchomi z myślą o dzieciach i młodzieży uzdolnionych sportowo. Zgodnie z założeniami program będzie rozwijany i za rok obejmie już uczniów ponad 80 szkół podstawowych z 18 gmin wpisujących się w Strategię Rozwoju Obszaru Otoczenia CPK.

Wspomnianego, szerszego obszaru już teraz dotyczyć będą „Sportowe Granty CPK”. Akcja składania wniosków wystartuje latem, a ubiegać się o dotację będą mogły kluby i stowarzyszenia sportowe.

Patronami honorowymi Programu Sportowego CPK są Minister Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk, Polski Związek Lekkiej Atletyki i Gmina Teresin.

Informacje prasowe

 

Program wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych

Rozpoczęcie budowy nowego lotniska i związany z tym wieloletni wzmożony ruch mogą wpłynąć na zwiększenie liczby podejmowanych akcji ratunkowych przez strażaków. Bezpieczeństwo to kluczowy obszar dla spółki.
Więcej informacji

O PROGRAMIE

Program wsparcia OSP

Planowane rozpoczęcie budowy nowego lotniska i związany z tym wieloletni wzmożony ruch może wpłynąć na zwiększenie liczby podejmowanych akcji ratunkowych przez strażaków. Dlatego spółka podjęła inicjatywę wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom terenów na których ma powstać inwestycja CPK. OSP to także prężnie działające lokalne centra społeczne, skupiające wokół siebie całe rodziny. Pełnią funkcję inicjatorów wydarzeń kulturalnych, sportowych czy charytatywnych. Dzięki programowi CPK wzrosło zainteresowanie służbą w jednostkach pośród młodego pokolenia – to szansa na ciągłość trwania tej niezwykle ważnej dla bezpieczeństwa i integracji lokalnej komórki społecznej.

Jaka była kwota dofinansowania?

W ramach programu poszczególne jednostki OSP mogły ubiegać się o 100 proc. finansowania wozów
i sprzętu, w zależności od wskazanych potrzeb.

 

Jaki był cel programu?

Celem programu było zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców bezpośredniego otoczenia przyszłego lotniska CPK poprzez wsparcie lokalnych OSP. Nowy sprzęt znacząco poprawia sprawność bojową jednostek, może wspierać również akcje ratownicze na autostradzie A2.

Zrealizowane inicjatyw w latach 2021-2022

Zrealizowane inicjatyw w latach 2021-2022
Więcej informacji

O PROGRAMIE

Zrealizowane inicjatyw w latach 2021-2022

2022

Zakup karmy, paszy oraz usług weterynaryjnych i niezbędnej aparatury medycznej dla Fundacji Kraina Zwierząt

Fundacja niesie pomoc skrzywdzonym, chorym i porzuconym zwierzętom. Pomaga także osobom, które są ich właścicielami, ale na skutek przeciwności losu znalazły się w trudnej sytuacji życiowej lub finansowej oraz zajmuje się edukowaniem dzieci w zakresie odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami.

 

Centralny Port Komunikacyjny sfinansował zakup karmy, paszy oraz usług weterynaryjnych
i niezbędnej aparatury medycznej m.in. dla uratowanych psów, kotów, koni oraz kóz mieszkających w schronisku na terenie gminy Baranów.

Remont klasopracowni i zakup wyposażenia dla Centrum Szkolenia Lotniczego Technikum Lotniczego w Nagoszewie

Technikum Lotnicze w Nagoszewie to nie tylko jedna z nielicznych placówek oświatowych kształcących
w zawodach o profilu lotniczym, ale i jedyna szkoła lotnicza w północno-wschodniej części Mazowsza. Placówka o takim profilu to szansa – dla młodzieży z okolicznych środowisk wiejskich na pozyskanie wiedzy i zdobycie zawodów konkurencyjnych na rynku pracy, a dla spółki na wykształcenie przyszłych kadr mogących znaleźć zatrudnienie w ramach CPK.

 

Dofinansowanie szkoły było niezbędne do wykorzystania pełnego potencjału edukacyjnego placówki
i właściwego szkolenia na poziomie zawodowej szkoły średniej w kierunkach: technik awionik, technik mechanik lotniczy, technik eksploatacji portów i terminali, technik lotniskowych służb operacyjnych, a także technik logistyk.

Modernizacja placu zabaw

Dzięki wsparciu Centralnego Portu Komunikacyjnego nowe miejsce do zabawy zyskali nie tylko uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Baranowie, ale również dzieci z jej okolic. Modernizacja poprawiła bezpieczeństwo korzystających z obiektu, a także estetykę miejscowości. 1 czerwca 2022 nastąpiło uroczyste otwarcie nowego placu zabaw. Było to działanie zrealizowane w oparciu o potrzebę wskazaną przez lokalne społeczności.

 

Więcej informacji:

 

 

Obóz dla dzieci i młodzieży z gmin Baranów, Teresin i Wiskitki

Centralny Port Komunikacyjny sfinansował organizację „Młodzieżowego Obozu Sportów Wodnych CPK 2022”, który odbył się w terminie 26.06-03.07.2022 roku. Wzięło w nim udział 36 uczestników z gmin Baranów, Teresin i Wiskitki.

 

Dzięki tej inicjatywie również dzieci z mniej zamożnych rodzin mogły wyjechać na wakacje poza swoje miejsce zamieszkania, a dodatkowo nabyć podstawową umiejętność pływania oraz wiedzę
o bezpieczeństwie nad wodą.

 

Obóz zorganizowało Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grodzisk Mazowiecki, które jest znanym i cenionym w regionie podmiotem organizującym zajęcia oraz wyjazdy dla dzieci i młodzieży. Zajmuje się także krzewieniem kultury fizycznej i sportu, zdrowego i aktywnego trybu życia oraz działalnością prozdrowotną. Członkowie WOPR są trenerami, ratownikami, instruktorami ratownictwa wodnego, a także płetwonurkami.

Zakup sprzętu ratowniczego dla WOPR

Centralny Port Komunikacyjny dofinansował zakup quada dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grodzisk Mazowiecki. Nowy sprzęt stał się znaczącym wsparciem w patrolach, interwencjach i poszukiwaniach – przede wszystkim na obszarach trudniej dostępnych dla cięższych samochodów ratowniczych. Spółka dofinansowała także sprężarkę powietrza, którą jednostka nie dysponowała, a jest ona potrzebna do napełniania powietrzem butli używanych przez ratowników wodnych podczas akcji ratowniczych i szkoleń.

 

Przyznane wsparcie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Baranów i okolic.

 

więcej informacji:

 

Dofinansowanie budowy całodobowego lądowiska dla potrzeb Szpitala Zachodniego

Spółka dofinansowała budowę lądowiska dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim. Nowa inwestycja usprawni prowadzenie akcji ratunkowych osób poszkodowanych w wypadkach. Będzie miała także kluczowe znaczenie, gdy rozpocznie się budowa lotniska CPK.

 

Lądowisko podniesie poziom bezpieczeństwa mieszkańców, pracowników budowy i przyszłych pasażerów portu lotniczego. Zapewni szybki dostęp do pomocy doraźnej osobom poszkodowanym w wyniku wypadków komunikacyjnych i lotniczych, co będzie kluczowe w momencie, gdy na terenie budowy lotniska CPK będzie pracowało kilkadziesiąt tysięcy osób. Pozwoli także na sprawniejsze transportowanie Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym pasażerów portu CPK do Szpitala Zachodniego w celu udzielenia specjalistycznej pomocy medycznej.

O budowę lądowiska od lat zabiegały zarówno dyrekcja Szpitala Zachodniego, jak i władze powiatu grodziskiego.

Zobacz: Top 10 CPK. Przegląd najważniejszych wydarzeń w 2022 r. – Centralny Port Komunikacyjny – CPK

2021

Kino Letnie #KierunekCPK

Celem inicjatywy było nawiązanie bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami. W ramach akcji spółka zorganizowała dla mieszkańców spotkania, podczas których odbywały się seanse filmowe dla różnych grup wiekowych, a także możliwe były rozmowy z przedstawicielami CPK na temat inwestycji w mniej formalnych okolicznościach. Łącznie odbyło się pięć spotkań:

 • Kaski, 3 lipca 2021,
 • Teresin, 10 lipca 2021,
 • Teresin, 30 lipca 2021,
 • Teresin, 13 sierpnia 2021,
 • Sochaczew, 21 sierpnia 2021, VI Święto Bzury.

 

Więcej informacji:

 

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu

 

 

[email protected]

CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142B,
02-305 Warszawa