ŁAD KORPORACYJNY

POZNAJ

ESG to skrót od angielskich słów environmental, social, corporate governance, które oznaczają środowisko, odpowiedzialność społeczną i ład korporacyjny.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) i zrównoważony rozwój oraz zarządzanie aspektami ESG są obecne w Centralnym Porcie Komunikacyjnym od samego początku istnienia spółki. Dlatego już dzisiaj przygotowujemy się do raportowania działań z tego zakresu.

W oczekiwaniu na nasz pierwszy raport zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat naszej spółki:

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu

 

 

[email protected]

CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142B,
02-305 Warszawa