ŚRODOWISKO

POZNAJ

Propagujemy ochronę środowiska i uczestniczymy w działaniach na rzecz jego ochrony

Realizując cele spółki, czujemy się odpowiedzialni za prowadzenie naszej działalności w sposób możliwie niezagrażający środowisku naturalnemu i lokalnym społecznościom, w sąsiedztwie których działamy.

W trakcie przygotowywania inwestycji jedną z priorytetowych kwestii jest ograniczenie jej negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Pragniemy realizować nasz projekt w sposób zrównoważony, wykorzystując nowoczesne rozwiązania oraz technologie przyjazne środowisku.Uczestniczymy w działaniach na rzecz ochrony środowiska poprzez wdrażanie w inwestycji rozwiązań mających na celu m.in. ograniczenie śladu węglowego, minimalizowanie zużycia energii i wody oraz ochronę bioróżnorodności.
 

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu

 

 

[email protected]

CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142B,
02-305 Warszawa

ornament