Zrealizowane inicjatywy w latach 2021 – 2022

2022

Zakup karmy, paszy oraz usług weterynaryjnych i niezbędnej aparatury medycznej dla Fundacji Kraina Zwierząt

Fundacja niesie pomoc skrzywdzonym, chorym i porzuconym zwierzętom. Pomaga także osobom, które są ich właścicielami, ale na skutek przeciwności losu znalazły się w trudnej sytuacji życiowej lub finansowej oraz zajmuje się edukowaniem dzieci w zakresie odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami. Centralny Port Komunikacyjny sfinansował zakup karmy, paszy oraz usług weterynaryjnych i niezbędnej aparatury medycznej m.in. dla uratowanych psów, kotów, koni oraz kóz mieszkających w schronisku na terenie gminy Baranów.

Obóz dla dzieci i młodzieży z gmin Baranów, Teresin i Wiskitki

Centralny Port Komunikacyjny sfinansował organizację „Młodzieżowego Obozu Sportów Wodnych CPK 2022”, który odbył się w terminie 26.06-03.07.2022 roku. Wzięło w nim udział 36 uczestników z gmin Baranów, Teresin i Wiskitki. Dzięki tej inicjatywie również dzieci z mniej zamożnych rodzin mogły wyjechać na wakacje poza swoje miejsce zamieszkania, a dodatkowo nabyć podstawową umiejętność pływania oraz wiedzę o bezpieczeństwie nad wodą. Obóz zorganizowało Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grodzisk Mazowiecki, które jest znanym i cenionym w regionie podmiotem organizującym zajęcia oraz wyjazdy dla dzieci i młodzieży. Zajmuje się także krzewieniem kultury fizycznej i sportu, zdrowego i aktywnego trybu życia oraz działalnością prozdrowotną. Członkowie WOPR są trenerami, ratownikami, instruktorami ratownictwa wodnego, a także płetwonurkami.

Remont klasopracowni i zakup wyposażenia dla Centrum Szkolenia Lotniczego Technikum Lotniczego w Nagoszewie

Technikum Lotnicze w Nagoszewie to nie tylko jedna z nielicznych placówek oświatowych kształcących w zawodach o profilu lotniczym, ale i jedyna szkoła lotnicza w północno-wschodniej części Mazowsza. Placówka o takim profilu to szansa – dla młodzieży z okolicznych środowisk wiejskich na pozyskanie wiedzy i zdobycie zawodów konkurencyjnych na rynku pracy, a dla spółki na wykształcenie przyszłych kadr mogących znaleźć zatrudnienie w ramach CPK. Dofinansowanie szkoły było niezbędne do wykorzystania pełnego potencjału edukacyjnego placówki i właściwego szkolenia na poziomie zawodowej szkoły średniej w kierunkach: technik awionik, technik mechanik lotniczy, technik eksploatacji portów i terminali, technik lotniskowych służb operacyjnych, a także technik logistyk.

Zakup sprzętu ratowniczego dla WOPR

Centralny Port Komunikacyjny dofinansował zakup quada dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grodzisk Mazowiecki. Nowy sprzęt stał się znaczącym wsparciem w patrolach, interwencjach i poszukiwaniach – przede wszystkim na obszarach trudniej dostępnych dla cięższych samochodów ratowniczych. Spółka dofinansowała także sprężarkę powietrza, którą jednostka nie dysponowała, a jest ona potrzebna do napełniania powietrzem butli używanych przez ratowników wodnych podczas akcji ratowniczych i szkoleń. Przyznane wsparcie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Baranów i okolic.

więcej informacji:

Modernizacja placu zabaw

Dzięki wsparciu Centralnego Portu Komunikacyjnego nowe miejsce do zabawy zyskali nie tylko uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Baranowie, ale również dzieci z jej okolic. Modernizacja poprawiła bezpieczeństwo korzystających z obiektu, a także estetykę miejscowości. 1 czerwca 2022 nastąpiło uroczyste otwarcie nowego placu zabaw. Było to działanie zrealizowane w oparciu o potrzebę wskazaną przez lokalne społeczności.

Więcej informacji:

Dofinansowanie budowy całodobowego lądowiska dla potrzeb Szpitala Zachodniego

Spółka dofinansowała budowę lądowiska dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim. Nowa inwestycja usprawni prowadzenie akcji ratunkowych osób poszkodowanych w wypadkach. Będzie miała także kluczowe znaczenie, gdy rozpocznie się budowa lotniska CPK.

Lądowisko podniesie poziom bezpieczeństwa mieszkańców, pracowników budowy i przyszłych pasażerów portu lotniczego. Zapewni szybki dostęp do pomocy doraźnej osobom poszkodowanym w wyniku wypadków komunikacyjnych i lotniczych, co będzie kluczowe w momencie, gdy na terenie budowy lotniska CPK będzie pracowało kilkadziesiąt tysięcy osób. Pozwoli także na sprawniejsze transportowanie Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym pasażerów portu CPK do Szpitala Zachodniego w celu udzielenia specjalistycznej pomocy medycznej.

O budowę lądowiska od lat zabiegały zarówno dyrekcja Szpitala Zachodniego, jak i władze powiatu grodziskiego.

Zobacz: Top 10 CPK. Przegląd najważniejszych wydarzeń w 2022 r. – Centralny Port Komunikacyjny – CPK

2021

Kino Letnie #KierunekCPK

Celem inicjatywy było nawiązanie bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami. W ramach akcji spółka zorganizowała dla mieszkańców spotkania, podczas których odbywały się seanse filmowe dla różnych grup wiekowych, a także możliwe były rozmowy z przedstawicielami CPK na temat inwestycji w mniej formalnych okolicznościach. Łącznie odbyło się pięć spotkań:

Więcej informacji: