Program wsparcia OSP

O Programie

Planowane rozpoczęcie budowy nowego lotniska i związany z tym wieloletni wzmożony ruch może wpłynąć na zwiększenie liczby podejmowanych akcji ratunkowych przez strażaków. Dlatego spółka podjęła inicjatywę wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom terenów na których ma powstać inwestycja CPK. OSP to także prężnie działające lokalne centra społeczne, skupiające wokół siebie całe rodziny. Pełnią funkcję inicjatorów wydarzeń kulturalnych, sportowych czy charytatywnych. Dzięki programowi CPK wzrosło zainteresowanie służbą w jednostkach pośród młodego pokolenia – to szansa na ciągłość trwania tej niezwykle ważnej dla bezpieczeństwa i integracji lokalnej komórki społecznej.

Jaka była kwota dofinansowania?

W ramach programu poszczególne jednostki OSP mogły ubiegać się o 100 proc. finansowania wozów
i sprzętu, w zależności od wskazanych potrzeb.

Jaki był cel programu?

Celem programu było zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców bezpośredniego otoczenia przyszłego lotniska CPK poprzez wsparcie lokalnych OSP. Nowy sprzęt znacząco poprawia sprawność bojową jednostek, może wspierać również akcje ratownicze na autostradzie A2.

Kto mógł ubiegać się o dofinansowanie?

Jednostki OSP z terenu trzech gmin: Baranów, Wiskitki, Teresin.

Samochód drabina sfinansowany przez CPK dla OSB w Bożej Woli

Wóz ratowniczo-gaśniczy dofinansowany przez CPK trafił do Baranowa

Przekazanie wozu strażackiego OSP Baranów

Informacje prasowe