Spółka CPK finansuje sprzęt dla strażaków w Baranowie, Teresinie i Wiskitkach


Centralny Port Komunikacyjny dofinansował zakup wozu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie. Do 31 marca o dofinansowanie mogą ubiegać się też strażacy z innych jednostek z okolic inwestycji. Celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, pomoc uczestnikom wypadków drogowych, zwiększenie mobilności ratowników podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych i zabezpieczenie przyszłych prac budowlanych.

O wsparcie finansowe od spółki Centralny Port Komunikacyjny mogą ubiegać się jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z terenów trzech gmin na terenie przygotowywanej budowy Portu Solidarność: Baranowa, Teresina i Wiskitek.

Spółka wsparła dotychczas finansowo zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Baranowie, która jako pierwsza zgłosiła się z prośbą o dofinansowanie. Udział spółki wyniósł 130 tys. zł. Pojazd ma zostać dostarczony strażakom do końca czerwca. Będzie on służył mieszkańcom, a także podczas akcji ratunkowych na autostradzie A2 i w zabezpieczeniu inwestycji CPK na tym terenie.

Dla nas, strażaków, bardzo ważna jest możliwość szybkiego i skutecznego reagowania. Do naszych obowiązków należy m.in. niesienie pomocy naszym mieszkańcom, usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz pomoc uczestnikom wypadków na pobliskiej autostradzie A2. Nowoczesna i dobrze wyposażona jednostka to dla nas priorytet. Dodatkowy nowy sprzęt poprawi bezpieczeństwo mieszkańców

MÓWI DARIUSZ SZYMAŃCZAK, PREZES OSP W BARANOWIE.

Spółka CPK deklaruje możliwość dofinansowania zakupu pojazdów pożarniczych i wyposażenia strażackiego także dla innych jednostek. Trwają już rozmowy w tej sprawie z OSP w Bożej Woli i Nowych Kozłowicach.

Planowana inwestycja w Port Solidarność i związany z tym wzmożony ruch może wpłynąć na zwiększenie liczby podejmowanych przez strażaków akcji ratunkowych. Podjęliśmy więc inicjatywę wsparcia OSP, ponieważ bezpieczeństwo jest dla nas kwestią priorytetową. Szczegóły dotyczące procedury wnioskowania o dofinansowanie przekażemy też bezpośrednio do jednostek OSP

MÓWI KATARZYNA DOBROŃSKA, DYREKTOR BIURA RELACJI Z OTOCZENIEM INWESTYCJI W SPÓŁCE CPK.

Wszystkie OSP z gmin Baranów, Teresin i Wiskitki do 31 marca mogą składać wnioski o dofinansowanie. W tym celu powinny skontaktować się ze spółką na adres [email protected], następnie wypełnić otrzymany wniosek i odesłać go (mailem lub pocztą). Pod powyższym adresem mailowym można zadawać wszystkie pytania dotyczące dotacji dla OSP.

Współfinansowanie przez inwestora zakupów i projektów ważnych dla gmin i mieszkańców z terenu inwestycji to powszechna praktyka w ramach działań CSR (ang. Corporate Social Responsibility), czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Zgodnie z nią inwestorzy, firmy i przedsiębiorstwa w swoich działaniach uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe i budowę relacji z lokalnymi społecznościami.

Te działania wpisują się też w Strategię Rozwoju Regionu, która jest opracowywana przez CPK we współpracy z samorządami. Jej celem jest skoordynowanie rozwoju miejscowości otaczających CPK w wymiarze przestrzennym, gospodarczym i społecznym. Kiedy Strategia zostanie przyjęta przez Radę Ministrów, umożliwi ona samorządom z regionu ubieganie się o środki europejskie, które są w niej opisane.

Inwestycja lotniskowa CPK jest na etapie zaawansowanych badań środowiska i terenu, opracowywania master planu i pozyskiwania nieruchomości. W grudniu zeszłego roku spółka ogłosiła preferowaną lokalizację lotniska. Obejmuje ona teren ok. 41 km kw. na północ na obszarze trzech gmin: Baranowa, Teresina i Wiskitek – po północnej stronie autostrady A2.