Program sportowy  CPK

O Programie

Nasz program opiera się na Krajowych Rekomendacjach Prozdrowotnych Aktywności Fizycznej dla dzieci i młodzieży oraz zaleceniach Światowej Organizacji Zdrowia (ang. WHO, czyli World Health Organization). Dane pokazują, że poziom aktywności fizycznej polskiego społeczeństwa nie jest zadowalający, dlatego celem inicjatywy podjętej przez spółkę jest jego zwiększenie oraz promocja aktywnego, zdrowego stylu życia wśród młodzieży szkolnej z najbliższego otoczenia przyszłego lotniska CPK.

Jaki jest cel programu?

Celem programu jest zwiększenie poziomu aktywności fizycznej, kształtowanie świadomości i postaw prozdrowotnych oraz wyrównanie szans w dostępie do oferty sportowej dla dzieci mieszkających w otoczeniu inwestycji CPK.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

W 2023 roku spółka przekaże wszystkim szkołom podstawowym z terenu gmin: Wiskitki, Baranów i Teresin dotacje w wysokości 100 tysięcy złotych na wsparcie działalności sportowej, np. na remonty sal gimnastycznych czy organizację pozalekcyjnych zajęć z wychowania fizycznego. Dodatkowo każda z nich zostanie zaopatrzona w sprzęt sportowy o wartości 15 tysięcy złotych. Podobnie jak przed rokiem, CPK ma również w planach dofinansowanie obozów dla dzieci i młodzieży, zaś jesienią w wybranych placówkach odbędą się warsztaty skierowane do rodziców dzieci regularnie trenujących różne dyscypliny i osiągających pierwsze sukcesy w sporcie.

Jeszcze w tym roku będzie można składać także wnioski o stypendium, które spółka uruchomi z myślą o dzieciach i młodzieży uzdolnionych sportowo. Zgodnie z założeniami program będzie rozwijany i za rok obejmie już uczniów ponad 80 szkół podstawowych z 18 gmin wpisujących się w Strategię Rozwoju Obszaru Otoczenia CPK. Wspomnianego, szerszego obszaru już teraz dotyczyć będą „Sportowe Granty CPK”. Akcja składania wniosków wystartuje latem, a ubiegać się o dotację będą mogły kluby i stowarzyszenia sportowe.

Patronami honorowymi Programu Sportowego CPK są Minister Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk, Polski Związek Lekkiej Atletyki i Gmina Teresin.

Na program składają się:

  1. Zawody lekkoatletyczne „Mistrzowski Start z CPK” dla dzieci z klas 4-6.
  2. Konkurs „Sportowe Granty CPK” – wsparcie lokalnych klubów sportowych.
  3. Program stypendialny dla młodych mistrzów sportu.
  4. Wyjazdy sportowe dla dzieci.
  5. Spotkania i warsztaty tematyczne dla dzieci i ich rodziców.
  6. Wsparcie działalności sportowej szkół.

Zawody lekkoatletyczne „Mistrzowski Start z CPK” dla dzieci z klas 4-6.

Konkurs „Sportowe Granty CPK” – wsparcie lokalnych klubów sportowych.

Informacje prasowe