Konkurs grantowy „Lokalnie z CPK”


Dziękujemy za udział konkursie grantowym „Lokalnie z CPK”.

Wpłynęły do nas aż 174 wnioski!

Zakończyliśmy etap ich przyjmowania, a już w styczniu komisja konkursowa przystąpi do oceny formalnej a następnie merytorycznej.

Prosimy o wyrozumiałość, proces ten wymaga czasu, a naszym priorytetem jest rzetelne sprawdzenie każdego projektu. ✔

O wynikach kolejnych etapów oceny będzie informować Państwa na bieżąco.

Życzymy wszystkim Wnioskodawcom powodzenia i dziękujemy za takie duże zainteresowanie naszą inicjatywą. 🤞O Programie

Ochrona środowiska, pomoc społeczna a może rekreacja? Ruszył konkurs grantowy “Lokalnie z CPK”. Można zdobyć do 20 tys. zł na inicjatywy społeczne.

Kto może otrzymać wsparcie?

Centralny Port Komunikacyjny podejmuje kolejne działania w ramach CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Tym razem o  wsparcie finansowe mogą aplikować jednostki samorządu terytorialnego (JST), jednostki organizacyjne JST (np. szkoły, przedszkola, biblioteki) oraz stowarzyszenia JST, fundacje, stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe – w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1057) – w tym m.in. stowarzyszenia zwykłe, jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, koła gospodyń wiejskich, samorządy gospodarcze, ochotnicze straże pożarne oraz spółdzielnie socjalne.

Chcemy przyczynić się do budowania kapitału społecznego na obszarze otaczającym inwestycję, czyli w gminach: Baranów, Błonie, Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Michałowice, Milanówek, Nowa Sucha, Ożarów Mazowiecki, Piastów, Podkowa Leśna, Pruszków, Radziejowice, Sochaczew (gmina), Sochaczew (miasto), Teresin, Wiskitki i Żyrardów.

Jaki jest cel konkursu?

Przede wszystkim chcemy zwiększyć zaangażowanie mieszkańców wspominanych terenów na rzecz budowania dobra wspólnego, polegające w szczególności na wzroście aktywności społecznej i roli inicjatyw oddolnych oraz pogłębianiu integracji.

Jakie projekty można zgłaszać w konkursie?

Do konkursu można zgłaszać projekty z dziedzin takich jak m.in. edukacja, nauka i oświata, sport i kultura fizyczna, ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, pomoc społeczna i działalność charytatywna czy turystyka i rekreacja. Budżet konkursu to 1 mln zł, a wsparcie przyznane na realizację jednego projektu może wynieść od 5 do 20 tys. zł. Własny wkład finansowy nie jest wymagany.

Gdzie zgłaszać pomysły?

Podstawą ubiegania się o wsparcie w konkursie “Lokalnie z CPK” będzie złożenie wniosku w wersji elektronicznej poprzez formularz online, który będzie dostępny na naszej stronie. O terminie będziemy informować na bieżąco. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej.

Regulamin i wzór umowy