Konkurs grantowy „Lokalnie z CPK”


Dziękujemy za udział konkursie grantowym „Lokalnie z CPK”.

Wpłynęły do nas aż 174 wnioski!

Zakończyliśmy etap ich przyjmowania, a już w styczniu komisja konkursowa przystąpi do oceny formalnej a następnie merytorycznej.

Prosimy o wyrozumiałość, proces ten wymaga czasu, a naszym priorytetem jest rzetelne sprawdzenie każdego projektu. ✔

O wynikach kolejnych etapów oceny będzie informować Państwa na bieżąco.

Życzymy wszystkim Wnioskodawcom powodzenia i dziękujemy za takie duże zainteresowanie naszą inicjatywą. 🤞O Programie

Ochrona środowiska, pomoc społeczna a może rekreacja? Ruszył konkurs grantowy “Lokalnie z CPK”. Można zdobyć do 20 tys. zł na inicjatywy społeczne.

Kto może otrzymać wsparcie?

Centralny Port Komunikacyjny podejmuje kolejne działania w ramach CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Tym razem o  wsparcie finansowe mogą aplikować jednostki samorządu terytorialnego (JST), jednostki organizacyjne JST (np. szkoły, przedszkola, biblioteki) oraz stowarzyszenia JST, fundacje, stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe – w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1057) – w tym m.in. stowarzyszenia zwykłe, jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, koła gospodyń wiejskich, samorządy gospodarcze, ochotnicze straże pożarne oraz spółdzielnie socjalne.

Chcemy przyczynić się do budowania kapitału społecznego na obszarze otaczającym inwestycję, czyli w gminach: Baranów, Błonie, Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Michałowice, Milanówek, Nowa Sucha, Ożarów Mazowiecki, Piastów, Podkowa Leśna, Pruszków, Radziejowice, Sochaczew (gmina), Sochaczew (miasto), Teresin, Wiskitki i Żyrardów.

Jaki jest cel konkursu?

Przede wszystkim chcemy zwiększyć zaangażowanie mieszkańców wspominanych terenów na rzecz budowania dobra wspólnego, polegające w szczególności na wzroście aktywności społecznej i roli inicjatyw oddolnych oraz pogłębianiu integracji.

Jakie projekty można zgłaszać w konkursie?

Do konkursu można zgłaszać projekty z dziedzin takich jak m.in. edukacja, nauka i oświata, sport i kultura fizyczna, ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, pomoc społeczna i działalność charytatywna czy turystyka i rekreacja. Budżet konkursu to 1 mln zł, a wsparcie przyznane na realizację jednego projektu może wynieść od 5 do 20 tys. zł. Własny wkład finansowy nie jest wymagany.

Gdzie zgłaszać pomysły?

Podstawą ubiegania się o wsparcie w konkursie “Lokalnie z CPK” będzie złożenie wniosku w wersji elektronicznej poprzez formularz online, który będzie dostępny na naszej stronie. O terminie będziemy informować na bieżąco. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej.

Regulamin i wzór umowy

Ruszyły „Sportowe Granty CPK”. W konkursie można zdobyć nawet 50 tys. zł dofinansowania

Wraz z początkiem września spółka CPK – w ramach Programu Sportowego Centralnego Portu Komunikacyjnego – uruchomiła konkurs o nazwie „Sportowe Granty CPK”. To szansa, aby zdobyć dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu sportowego, organizacje wyjazdów na zawody czy drobnych remontów obiektów sportowych.

Celem Konkursu „Sportowe Granty CPK” jest wsparcie klubów sportowych mające na celu m.in.  zwiększenie poziomu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, popularyzację różnych dyscyplin sportowych oraz wyrównywanie szans na dostęp do oferty sportowej dzieciom pochodzącym z różnych środowisk.

Aby zdobyć nawet 50 tys. zł dofinansowania wystarczy wypełnić i przesłać do nas  prosty wniosek (dostępny na stronie www.odpowiedzialnycpk.pl/regulamin-konkursu-sportowe-granty-cpk), który zostanie oceniony przez organizatora pod kątem formalnym i merytorycznym. W sumie pula środków finansowych „Sportowych Grantów CPK” to 1,25 mln zł. Kto może wziąć udział w konkursie? Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia (których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej), które mają siedzibę i prowadzą działalność na terenie Obszaru Otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego (tj. obszaru 18 gmin: Baranów, Błonie, Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Michałowice, Milanówek, Nowa Sucha, Ożarów Mazowiecki, Piastów, Podkowa Leśna, Pruszków, Radziejowice, Sochaczew (gmina), Sochaczew (miasto), Teresin, Wiskitki i Żyrardów)..  Wnioski można składać  do 30 października 2023 roku – liczy się kolejność zgłoszeń.Uprawnieni do wzięcia udziału w konkursie mogą złożyć tylko jeden wniosek, a każdy z nich otrzyma pisemną informację o przyznaniu dofinansowania lub jego braku. Więcej informacji o „Sportowych Grantach CPK”, wzór wniosku oraz regulamin można znaleźć na stronie www.odpowiedzialnycpk.pl/regulamin-konkursu-sportowe-granty-cpk. Działania konkursowe można realizować do końca tego roku.

W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) spółka CPK prowadzi aktywne i zróżnicowane działania. Oprócz Programu Sportowego CPK skierowanego do lokalnej społeczności – m.in. szkół podstawowych, klubów sportowych oraz trenujących w nich dzieci i młodzieży, jest to m.in. program wsparcia dla OSP z gmin Baranów, Teresin i Wiskitki. Co więcej, Centralny Port Komunikacyjny wsparł finansowo budowę lądowiska dla śmigłowców dla potrzeb Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim, przekazał środki dwóm placówkom opiekuńczo-wychowawczym „Atria” w Sochaczewie oraz dofinansował zakup karmy, paszy, usług weterynaryjnych i niezbędne remonty dla Fundacji Kraina Zwierząt z gminy Baranów.

CPK przekaże niemal 1,4 mln zł szkołom podstawowym z gmin Baranów i Teresin 

Niemal 1,4 mln złotych, z realizowanego od czerwca br. Programu Sportowego CPK, trafi do szkół podstawowych z terenu najbliższego otoczenia lotniska: gmin Baranów i Teresin. Przekazane przez Centralny Port Komunikacyjny środki finansowe zostaną przeznaczone na inwestycje w infrastrukturę, zajęcia i sprzęt sportowy, z którego skorzystają wszyscy uczniowie.

Program Sportowy CPK to kompleksowa propozycja skierowana do lokalnej społeczności – m.in. szkół podstawowych, klubów sportowych oraz trenujących w nich dzieci i młodzieży. Jego pierwszą, tegoroczną odsłoną były czerwcowe zawody lekkoatletyczne „Mistrzowski Start z CPK”. To właśnie do 8 szkół, których uczniowie wzięli udział w rywalizacji w Teresinie, trafi po 172,5 tys. zł (łącznie gminy Teresin i Baranów otrzymają z Programu po 690 tys. zł). Każda placówka będzie mogła przeznaczyć kwotę 22,5 tys. zł na zakup sprzętu sportowego oraz 150 tys. zł m.in. na remonty i poprawę infrastruktury sportowej, organizację dodatkowych zajęć z wychowania fizycznego czy wydarzeń sportowych.

Uruchamiając Program Sportowy CPK, chcieliśmy zatroszczyć się o wszystkich miłośników sportu, a także przyciągnąć do aktywności fizycznej tych, którzy dotąd zbyt wiele czasu spędzali przy komputerze. Dla jednych będzie on sportową zabawą, dla innych szansą na rozwój i realne sukcesy. Wspieramy szereg różnych aktywności i cieszę się, że to wsparcie trafi również do uczniów szkół z Baranowa i Teresina

MÓWI KATARZYNA DOBROŃSKA, DYREKTOR PIONU RELACJI I ROZWOJU OTOCZENIA CPK.

Inwestycja w rozwój naszych uczniów jest inwestycją w przyszłość naszej gminy. Środki przekazane przez CPK poszerzą ofertę sportową naszych szkół, a uczniom umożliwią aktywne spędzanie czasu w ramach zajęć pozalekcyjnych

MÓWI AGATA TRZOP-SZCZYPIORSKA, WÓJT GMINY BARANÓW.

Program wsparcia przez CPK lekkoatletyki i sportu szkolnego, to także środki dla młodzieży szkolnej w gminie Teresin, od lat rozsławianej przez doskonałych zapaśników, łuczników i lekkoatletów. Dodatkowa pomoc pozwoli wyłowić i wyszkolić następne młode talenty sportowe

MÓWI MAREK OLECHOWSKI, WÓJT GMINY TERESIN.

W ramach Programu Sportowego spółka CPK dofinansowała wakacyjny pobyt 80 dzieci i młodzieży na obozie w Borach Tucholskich, nad Jeziorem Charzykowskim. Już we wrześniu kluby i stowarzyszenia sportowe będą mogły ubiegać się o dotacje w ramach „Sportowych Grantów CPK”. Jesienią w wybranych szkołach odbędą się warsztaty dla rodziców dzieci regularnie trenujących różne dyscypliny sportowe. Właśnie z myślą o tych najbardziej uzdolnionych sportowo młodych zawodnikach spółka uruchomi niebawem program stypendialny. Za rok, zgodnie z założeniami Program Sportowy CPK ma objąć uczniów już z ponad 80 szkół podstawowych z 18 gmin z terenu Strategii Rozwoju Obszaru Otoczenia CPK.

Ochotnicy z OSP jeździli ponad 30-letnim wozem. Dzięki CPK do gminy Wiskitki trafi zupełnie nowy pojazd

Centralny Port Komunikacyjny podpisał umowę na wsparcie kolejnej z Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Wiskitki. Tym razem ciężki wóz ratowniczo-gaśniczy otrzymają strażacy z Nowego Drzewicza.

Umowa zakłada, że CPK dofinansuje zakup pojazdu kwotą 1,3 mln zł. To ważny element wsparcia lokalnej społeczności, bo dotychczas jednostka dysponowała wozami z 2000 i 1989 roku.

– Spółka już teraz chce udowodnić mieszkańcom gmin, na terenie których powstanie lotnisko, że CPK będzie dobrym sąsiadem. Tylko w ubiegłym roku jednostka z Nowego Drzewicza wyruszała do akcji kilkadziesiąt razy i zawsze niosła pomoc lokalnej społeczności. Teraz, będą mogli to robić jeszcze skuteczniej, a dodatkowo znacząco wzrośnie ich własne bezpieczeństwo – komentuje Katarzyna Dobrońska, dyrektor Pionu Relacji i Rozwoju Otoczenia w spółce CPK.

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Drzewiczu znajduje się przy drodze powiatowej nr 4135W, którą obejmuje projektowany układ drogowy przy inwestycji CPK. Od południa ograniczona jest autostradą A2, gdzie planowany jest korytarz linii kolejowej nr 88, wchodzącej w skład węzła kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego.

– Cieszę się, że potrzeby OSP Nowy Drzewicz zostały pozytywnie rozpatrzone przez spółkę CPK. Kolejny wóz dla ochotników z gminy Wiskitki to gwarancja bezpieczeństwa dla całego powiatu i możliwość szybkiej reakcji w sytuacji pożaru, wiatrołomu czy innych zdarzeń wymagających interwencji – mówi Krzysztof Dziwisz, starosta powiatu żyrardowskiego.

W ramach działań wspierających rozwój regionu spółka CPK współfinansowała dotychczas inicjatywy i zakupy ważne dla samorządów i mieszkańców z terenu inwestycji, np.: remonty dróg realizowane z programu „Bezpieczne Drogi” (80 mln zł dla 9 gmin i 4 powiatów), wsparcie 23 samorządów w ramach programu „Administracja”, którego budżet wynosi 7 mln zł, zakup wozów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych czy budowę lądowiska dla śmigłowców dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim.

Centralny Port Komunikacyjny dofinansował również zakup karmy, paszy, usług weterynaryjnych i niezbędne remonty dla Fundacji Kraina Zwierząt z gminy Baranów.

Mistrzyni Europy w maratonie Aleksandra Lisowska ambasadorką „Mistrzowskiego Startu z CPK”

Jedna z najlepszych polskich biegaczek – Aleksandra Lisowska została ambasadorką zawodów lekkoatletycznych „Mistrzowski Start z CPK”, które są elementem Programu Sportowego spółki Centralny Port Komunikacyjny. Program to kompleksowa oferta skierowana do szkół podstawowych, klubów sportowych oraz trenujących w nich dzieci i młodzieży, która stawia na popularyzację sportu i zachęca do aktywnego spędzania czasu.

Aleksandra Lisowska okrzyknięta przez media w 2022 roku „królową maratonu” – będzie wspierała „Mistrzowski Start z CPK”. Mistrzyni Europy z Monachium szczególnie aktywnie zaangażuje się w promocję zawodów wśród dzieci i młodzieży. 17 czerwca w Teresinie pojawi się podczas rywalizacji w czwórboju lekkoatletycznym, w którym wezmą udział reprezentacje 12 szkół podstawowych z gmin Baranów, Wiskitki i Teresin. 

– Cieszę się, że będę mogła wspierać dzieci i młodzież w ramach „Mistrzowskiego Startu z CPK”, zarówno tę trenującą już w klubach sportowych, jak i mającą z lekkoatletyką pierwszy kontakt na zajęciach z wychowania fizycznego w szkołach. Kiedy zaczynałam moją przygodę z biegami długodystansowymi w Braniewie, też często rywalizowałam w zawodach takich jak te w Teresinie. Sportowe talenty rodzą się wszędzie i warto ich szukać. Kto wie, może wśród tych młodych sportowców spotkam przyszłych medalistów

MÓWI ALEKSANDRA LISOWSKA.

Przed zawodami w Teresinie ambasadorka m.in. poprowadzi wspólną rozgrzewkę, podczas spotkania z dziećmi i młodzieżą opowie o swojej karierze, treningach i drodze do medalu Mistrzostw Europy, a w finale zawodów weźmie udział w ceremonii wręczenia medali i nagród najlepszym młodym sportowcom. 

Aleksandra Lisowska pojawi się również w podcaście CPK „Cześć, Pogadajmy Konkretnie”, w którym opowie m.in. o tym, kiedy najlepiej zacząć przygodę ze sportem i jak zachęcić najmłodszych do uprawiania lekkoatletyki. 

Program Sportowy CPK to kompleksowa propozycja skierowana do lokalnej społeczności – szczególnie szkół podstawowych, klubów sportowych oraz trenujących w nich dzieci i młodzieży. Oprócz zawodów w Teresinie w tym roku spółka planuje szereg innych aktywności. Wszystkim szkołom podstawowym z terenu gmin: Wiskitki, Baranów i Teresin przekaże dotacje w wysokości 100 tysięcy złotych na wsparcie działalności sportowej, dodatkowo każda ze szkół otrzyma sprzęt sportowy o wartości 15 tysięcy złotych. Podobnie jak przed rokiem, CPK ma również w planach dofinansowanie obozów dla 80 dzieci i młodzieży, zaś jesienią w wybranych szkołach odbędą się warsztaty m.in. z psychologii sportu skierowane do rodziców dzieci regularnie trenujących. Jeszcze w tym roku będzie można składać wnioski o stypendia, które spółka uruchomi z myślą o młodzieży i dzieci uzdolnionych sportowo. Zgodnie z założeniami Program będzie rozwijany i za rok obejmie już uczniów ponad 80 szkół podstawowych z 18 gmin z terenu Strategii Rozwoju Obszaru Otoczenia CPK. Na wskazanym obszarze już tego lata uruchomi jeszcze jeden element programu  „Sportowe Granty CPK”, o które będą mogły ubiegać się kluby i stowarzyszenia sportowe.  

Patronami honorowymi programu są Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Minister Sportu Turystyki Kamil Bortniczuk, Polski Związek Lekkiej Atletyki i Gmina Teresin.  

„Mistrzowski Start z CPK” – program sportowy spółki dla mieszkańców

Program Sportowy Centralnego Portu Komunikacyjnego to doskonała propozycja skierowana do lokalnej społeczności – zwłaszcza szkół podstawowych, klubów sportowych oraz dzieci i młodzieży w nich trenujących. W tym roku podstawówki biorące udział w Programie otrzymają sprzęt sportowy oraz wsparcie finansowe w wysokości 100 tysięcy złotych. Pierwszym efektem Programu będą międzygminne, uczniowskie zawody w czwórboju lekkoatletycznym pn. „Mistrzowski Start z CPK”, które odbędą się 17 czerwca w Teresinie, z udziałem reprezentacji szkół nie tylko z gminy Teresin, ale także Baranów i Wiskitki.

Program stworzony przez Centralny Port Komunikacyjny (CPK) stawia na popularyzację sportu i ruchu, zachęcając do aktywnego wypoczynku i zdrowej rywalizacji. W jego ramach spółka planuje szereg działań, m.in. treningi i zawody lekkoatletyczne dla dzieci – „Mistrzowski Start z CPK”, obozy sportowe, wsparcie dla szkół na działania z zakresu wychowania fizycznego, akcję „Sportowe Granty CPK” skierowaną do klubów i stowarzyszeń oraz warsztaty dla rodziców dzieci trenujących regularnie różne dyscypliny sportowe.

Sport i ruch są ważne dla naszego zdrowia, dlatego zdecydowaliśmy, że to właśnie na tych obszarach skoncentrujemy nasze kolejne działania skierowane do mieszkańców. Uruchomiliśmy kompleksowy Program Sportowy, dzięki któremu chcemy zaktywizować nie tylko dzieci i młodzież, ale również całe rodziny, zachęcając do aktywnego wypoczynku, wspólnych treningów czy kibicowania podczas zawodów oraz poszerzania wiedzy na temat zdrowego stylu życia. Program to również wymierna pomoc dla szkół i klubów sportowych m.in. tych uczniowskich, które wychowują przyszłych medalistów. Cieszymy się, że pierwsze działania w ramach Programu spotkały się z zainteresowaniem i zaangażowaniem ze strony jego adresatów, co już dziś pozwala nam zadeklarować, że będziemy go rozwijać i w przyszłości obejmiemy nim jeszcze większą liczbę adeptów sportu –

MÓWI KATARZYNA DOBROŃSKA, DYREKTOR PIONU RELACJI I ROZWOJU OTOCZENIA CPK.

We wszystkich 12 szkołach podstawowych z terenu gmin Baranów, Wiskitki i Teresin rozpoczęły się już przygotowania do jednego z elementów programu – zawodów lekkoatletycznych w czwórboju pod nazwą „Mistrzowski Start z CPK”. Wyłonią one 18-osobowe zespoły dziewcząt i chłopców z klas 4-6. Lekkoatletyka to sport ogólnorozwojowy, a konkurencje, w których rywalizować będą młodzi zawodnicy pozwalają na uniwersalne przygotowanie do uprawiania wszelkich dyscyplin. W międzygminnych zawodach, 17 czerwca w Teresinie kibice zobaczą zmagania w sprincie na 60 metrów, rzucie piłką palantową, skoku w dal i biegach na 600 (dziewczęta) i 1000 metrów (chłopcy). Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają pakiety startowe, a na zwycięzców poszczególnych kategoriach i klasyfikacji drużynowej czekać będą medale, puchary i cenne nagrody rzeczowe. Wśród nich znajdą się m.in. bony na uczestnictwo w letnich obozach sportowych finansowanych przez CPK, skierowanych do dzieci i młodzieży.

Gospodarzem i jednym ze współorganizatorów wydarzenia jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Teresin (GOSiR), na którego obiektach odbywa się wiele ważnych dla regionu zawodów: łuczniczych, lekkoatletycznych czy zapaśniczych, takich jak: Puchar Polski czy Międzynarodowy Turniej o Puchar Mazowsza.

Cieszymy się, że „Mistrzowski Start z CPK” wzbogaci nasz kalendarz imprez sportowych, tym bardziej, że cały program popularyzuje sport, co jest również jednym z naszych głównych zadań. Społeczeństwo Teresina jest bardzo aktywne w dziedzinach takich jak: siatkówka, koszykówka, szachy, aerobik, a na naszych obiektach trenują zawodnicy aż 7 klubów sportowych m.in. zapaśnicy łucznicy, tenisiści  ziemni i stołowi, piłkarze czy lekkoatleci 

MÓWI KRZYSZTOF WALENCIK, DYREKTOR GOSIR TERESIN.

Jednym z głównych celów naszej działalności jest popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywnego spędzania wolnego czasu. Chętnie angażujemy się również w organizowanie atrakcyjnych imprez sportowych i rekreacyjnych, więc nasz udział jako współorganizatora zawodów „Mistrzowski start z CPK” był naturalnym krokiem, tym bardziej, że czwórbój lekkoatletyczny to idealna forma, aby dzieci i młodzież „zarazić” lekkoatletyką, zwaną królową sportu 

MÓWI ANDRZEJ ANDRYSZCZYK, PREZES I TRENER UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „FILIPIDES” Z TERESINA, ZRZESZAJĄCEGO 40 DZIECI I MŁODZIEŻ TRENUJĄCYCH LEKKOATLETYKĘ.

Przygotowania do zawodów „Mistrzowski Start z CPK” prowadzą wybrani nauczyciele wychowania fizycznego. Pod ich czujnym okiem dzieci nie tylko mają okazję poruszać się na świeżym powietrzu, próbując swoich sił m.in. w dyscyplinach lekkoatletycznych, ale i przygotowywać się do finałowej rywalizacji na stadionie w Teresinie.

Program Sportowy CPK to jednak nie tylko zawody. W tym roku spółka przekaże także wszystkim szkołom podstawowym z terenu gmin: Wiskitki, Baranów i Teresin dotacje w wysokości 100 tysięcy złotych na wsparcie działalności sportowej, np. remonty sal gimnastycznych czy organizację pozalekcyjnych zajęć z wychowania fizycznego. Dodatkowo każda z nich zostanie zaopatrzona w sprzęt sportowy o wartości 15 tysięcy złotych. Podobnie jak przed rokiem, CPK ma również w planach dofinansowanie obozów dla 80 dzieci i młodzieży, zaś jesienią w wybranych szkołach odbędą się warsztaty, których tematyka będzie skierowana do rodziców dzieci regularnie trenujących różne dyscypliny i osiągających pierwsze sukcesy w sporcie młodzieżowym. Jeszcze w tym roku będzie można składać także wnioski stypendialne, które spółka uruchomi z myślą o dzieciach i młodzieży uzdolnionej sportowo. Zgodnie z założeniami Program będzie rozwijany i za rok obejmie już uczniów ponad 80 szkół podstawowych z 18 gmin wpisujących się w Strategię Rozwoju Obszaru Otoczenia CPK. Wspomnianego szerszego obszaru już teraz dotyczyć będą „Sportowe Granty CPK”. Akcja składania wniosków wystartuje latem, a ubiegać się o nie będą mogły kluby i stowarzyszenia sportowe.

Patronami honorowymi programu są Minister Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk, Polski Związek Lekkiej Atletyki i Gmina Teresin.

Centralny Port Komunikacyjny świadomie i chętnie wspiera potrzeby lokalnych społeczności. Program Sportowy to nie pierwsza i z pewnością nie ostatnia propozycja spółki skierowana do mieszkańców gmin sąsiadujących z przyszłym lotniskiem.

Wóz ratowniczo-gaśniczy dofinansowany przez CPK trafił do Baranowa

Centralny Port Komunikacyjny dofinansował zakup wozu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie. W czwartek 4 sierpnia 2022 r. nastąpiło pierwsze, oficjalne przekazanie pojazdu w ramach programu wsparcia OSP, działających na terenie objętym bezpośrednim oddziaływaniem inwestycji CPK. Kolejne przed nami!

Spółka CPK, na wniosek OSP w Baranowie, przekazała środki na zakup nowoczesnego pojazdu ratowniczo-gaśniczego. Będzie on służył mieszkańcom, a także podczas akcji ratunkowych na autostradzie A2 i w zabezpieczeniu inwestycji CPK na tym terenie. Udział spółki w zakupie wyniósł 130 000 zł, czyli prawie połowę całościowej kwoty.

Bardzo się cieszymy, że nasza prośba o dofinansowanie nowego pojazdu gaśniczego spotkała się z pozytywnym odzewem ze strony CPK. Co więcej, zapoczątkowało to program wsparcia dla pozostałych OSP z gmin Baranów, Teresin oraz Wiskitki. Wkrótce i one będą mogły cieszyć się nowym sprzętem, tak jak my!

MÓWI DARIUSZ SZYMAŃCZAK, PREZES OSP W BARANOWIE.

Oficjalne przekazanie sprzętu nastąpiło w miniony czwartek, 4 sierpnia 2022 r. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele OSP Baranów z Prezesem Dariuszem Szymańczakiem na czele oraz Sekretarz gminy Jarosław Przepiórkowski i Skarbnik gminy Kazimierz Szymański. Spółkę reprezentowała Katarzyna Dobrońska, dyrektor Biura Relacji z Otoczeniem Inwestycji.

Nie mogliśmy pozostać obojętni, wobec prośby wsparcia zakupu nowoczesnej jednostki gaśniczej. Rozpoczęcie budowy Portu Solidarność i związany z tym wieloletni wzmożony ruch może wpłynąć na zwiększenie liczby podejmowanych przez strażaków akcji ratunkowych. Podjęliśmy więc inicjatywę wsparcia OSP, ponieważ bezpieczeństwo społeczności lokalnych jest dla nas kwestią priorytetową

MÓWI KATARZYNA DOBROŃSKA, DYREKTOR BIURA RELACJI Z OTOCZENIEM INWESTYCJI CPK.

CPK wspiera również inne podmioty związane z terenem inwestycji. Na wniosek WOPR w Grodzisku Mazowieckim (z siedzibą w Baranowie) dofinansowano także zakup quada, który będzie znaczącym wsparciem w patrolach, interwencjach i poszukiwaniach oraz sprężarki potrzebnej do napełniania powietrzem butli używanych przez ratowników wodnych podczas akcji ratowniczych i szkoleń.

Współfinansowanie przez inwestora zakupów i projektów ważnych dla gmin i mieszkańców z terenu inwestycji to powszechna praktyka w ramach działań CSR (ang. Corporate Social Responsibility), czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Zgodnie z nią inwestorzy, firmy i przedsiębiorstwa w swoich działaniach uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe i budowę relacji z lokalnymi społecznościami.

CPK WSPIERA BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW. DOFINANSOWANIE NA ZAKUP SPRZĘTU DLA WOPR

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z Grodziska Mazowieckiego może od dziś korzystać z nowego sprzętu. Dzięki wsparciu finansowemu Centralnego Portu Komunikacyjnego jednostka ma do dyspozycji quad i sprężarkę. To kolejne działanie spółki w ramach jej społecznej odpowiedzialności.

Od teraz udzielanie pomocy przez grodziski WOPR będzie szybsze i sprawniejsze – przede wszystkim dzięki nowoczesnemu sprzętowi, który poprawi możliwości udzielania pomocy przez ratowników, a co za tym idzie, zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców gmin Baranów, Teresin i Wiskitki. CPK, na wniosek WOPR, dofinansował zakup quada, który będzie znaczącym wsparciem w patrolach, interwencjach i poszukiwaniach, przede wszystkim na obszarach trudniej dostępnych dla cięższych samochodów ratowniczych. Spółka sfinansowała też nabycie sprężarki, którą w tej chwili jednostka nie dysponuje, a jest to sprzęt potrzebny do napełniania powietrzem butli używanych przez ratowników wodnych podczas akcji ratowniczych i szkoleń.

To nie pierwsza i na pewno nie ostatnia forma wsparcia lokalnej społeczności ze strony spółki CPK. Do tej pory udało nam się dofinansować zakup wozu strażackiego dla OSP w Baranowie i modernizację placu zabaw w tej miejscowości, a niedawno dzieci i młodzież z gmin Baranów, Teresin i Wiskitki wzięły udział w obozie sportów wodnych, w którego realizacji z przyjemnością pomogliśmy.

MÓWI KATARZYNA DOBROŃSKA, DYREKTOR BIURA RELACJI Z OTOCZENIEM INWESTYCJI W SPÓŁCE CPK.

Nowy sprzęt będzie wykorzystany zarówno do działań ratunkowych, jak i podczas ćwiczeń oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje ratowników. Dzięki wsparciu finansowemu CPK ratownicy WOPR będą mogli w pełni wykorzystać swój potencjał.

SAMOCHÓD DRABINA SFINANSOWANY PRZEZ CPK PRZEKAZANY OSP W BOŻEJ WOLI

Centralny Port Komunikacyjny dofinansował zakup kolejnego wozu, tym razem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bożej Woli. W piątek, 4 listopada 2022 r., nastąpiło oficjalne przekazanie pojazdu druhom. W ramach programu wsparcia OSP, działających na terenie objętym bezpośrednim oddziaływaniem inwestycji CPK, spółka dofinansowała już 3 tego typu pojazdy.

W ramach Strategii Rozwoju Obszaru Otoczenia oraz działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, Centralny Port Komunikacyjny podejmuje działania zmierzające do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, związanego, m.in.,  z przygotowaniem oraz rozpoczęciem budowy nowego lotniska dla Polski oraz węzła kolejowego. Spółka CPK, na wniosek OSP w Bożej Woli, przekazała środki na zakup nowoczesnego pojazdu strażackiego, wyposażonego w nowoczesną drabinę. Wkład finansowy ze strony CPK wyniósł prawie 700 tysięcy złotych, co stanowi 95% wartości całej kwoty. Będzie on służył mieszkańcom, ale również wspierał akcje ratownicze na autostradzie A2 i w bezpośrednim otoczeniu inwestycji.

To dla nas duże wydarzenie! Nowy wóz wpłynie na podniesienie skuteczności naszych działań oraz zwiększy bezpieczeństwo druhen i druhów, którzy codziennie ryzykują swoje zdrowie i życie, niosąc pomoc. Nowoczesne wyposażenie to również zachęta dla młodych do przyłączenia się do naszej służby. Dlatego bardzo się cieszymy, że CPK pozytywnie rozpatrzył naszą prośbę o dofinansowane zakupu wozu strażackiego.

MÓWI MICHAŁ LESIŃSKI, PREZES OSP W BOŻEJ WOLI.

Oficjalne przekazanie sprzętu nastąpiło w piątek, 4 listopada 2022 r. W uroczystości wzięli udział: Katarzyna Dobrońska, Dyrektor Relacji z Otoczeniem Inwestycji CPK, Michał Lesiński, Prezes OSP Boża Wola oraz st. bryg. Krzysztof Tryniszewski, Komendant Powiatowy PSP w Grodzisku Mazowieckim.

Podziwiamy odwagę i zaangażowanie przedstawicieli jednostek OSP. Dzięki nim każdy może spać spokojnie. Dlatego z nieukrywaną przyjemnością wspieramy ich działalność, wyposażając zgłaszające się do nas jednostki w niezbędny sprzęt. Rozpoczęcie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i związany z tym wieloletni wzmożony ruch to dodatkowy powód, aby strażacy mieli pełne wsparcie. Boża Wola, to po OSP Baranów, kolejna jednostka, która zyskała nowoczesny sprzęt i tym samym podniosła poziom bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

MÓWI KATARZYNA DOBROŃSKA, DYREKTOR BIURA RELACJI Z OTOCZENIEM INWESTYCJI.

Współfinansowanie przez inwestora zakupów i projektów ważnych dla gmin i mieszkańców z terenu inwestycji to powszechna praktyka w ramach działań  społecznej odpowiedzialności biznesu. Zgodnie z nią inwestorzy, firmy i przedsiębiorstwa w swoich działaniach uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe i budowę relacji z lokalnymi interesariuszami.

CPK PRZEKAZAŁ GRODZISKIM PRZEWOZOM AUTOBUSOWYM 5 MLN ZŁ NA ZAKUP AUTOBUSÓW

Centralny Port Komunikacyjny i związek powiatowo-gminny Grodziskie Przewozy Autobusowe podpisały umowę o dofinansowaniu. Spółka CPK przekazała 5 mln zł na zakup nowych autobusów, do obsługi transportu publicznego w powiatach grodziskim i pruszkowskim, w tym w gminach Baranów, Jaktorów, Grodzisk Mazowiecki, Milanówek i Żabia Wola.

W ubiegłym roku związek powiatowo-gminny Grodziskie Przewozy Autobusowe (GPA) obsługujący obszar 12 gmin pozyskał 5 mln zł z Funduszu Polski Ład. Kolejne 5 mln zł dofinasowania przekazała spółka Centralny Port Komunikacyjny. Dzięki tym pieniądzom i wkładowi własnemu w wysokości ponad 1 mln zł, GPA planuje zakup 10 niskopodłogowych, 10-metrowych autobusów. Pojazdy będą fabrycznie nowe, klimatyzowane, monitorowane i wyposażone w system dynamicznej informacji pasażerskiej. Każdy pomieści ponad 70 pasażerów i będzie przystosowany do przewozu wózków i rowerów.

Jednym z celów inwestycji CPK jest likwidacja wykluczenia transportowego, które w skali całego kraju dotyka dziś prawie 14 mln Polaków.  Infrastruktura transportowa to system połączony, dlatego równocześnie z projektowaniem i budową nowych linii kolejowych wspomagamy też transport autobusowy, który pomaga pasażerom dotrzeć do regionalnych węzłów przesiadkowych. Nasze wsparcie dla Grodziskich Przewozów Autobusowych to tak naprawdę pomocna dłoń wyciągnięta do mieszkańców, którym zapewnimy lepszą ofertę przewozowąMÓWI MARCIN HORAŁA, WICEMINISTER FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ ORAZ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DS. CPK.

Cieszę się, że w rejonie projektowanego lotniska na drogi wyjadą niskopodłogowe autobusy, a dzięki temu codzienne dojazdy do szkoły czy pracy będą dla mieszkańców wygodniejsze i że możemy mieć w tym swój udział. Spółka CPK konsekwentnie wspiera potrzeby społeczności lokalnej z otoczenia Lotniska CPK. Realizujemy je w odpowiedzi na problemy związane z transportem zgłaszane nam przez samorządy

MÓWI KATARZYNA DOBROŃSKA, DYREKTOR PIONU RELACJI I ROZWOJU OTOCZENIA CPK.

Nowe autobusy mają zacząć kursować z pasażerami na początku 2024 r., po zakończeniu procedury zakupowej.

Pieniądze zostaną przekazane w ramach Programu Społeczno-Gospodarczego ujętego w Koncepcji CPK uchwalonej przez Radę Ministrów w listopadzie 2017 r. PSG zakłada finansowanie projektów komplementarnych CPK, czyli m.in. inwestycje w transport, który integruje obszary podmiejskie i zwiększa dostępność komunikacyjną rejonów atrakcyjnych turystycznie.

Starania zarządu GPA w dużej mierze skupiają się na promowaniu publicznego transportu zbiorowego. Dzięki atrakcyjnej ofercie przewozowej i rosnącym standardom taboru chcemy zachęcać mieszkańców do pozostawienia samochodów i wyboru autobusów jako głównego środka transportu. Jesteśmy przekonani, że dzięki wprowadzeniu do użytku nowego i nowoczesnego taboru liczba pasażerów wzrośnie.  W styczniu tego roku odnotowaliśmy ponad 100-procentowy wzrost liczby pasażerów względem początku ubiegłego roku. Jednym z zadań naszej sieci autobusowej jest dowożenie mieszkańców do stacji i przystanków kolejowych, na razie WKD i Kolei Mazowieckich, ale mam nadzieję, że za kilka lat będą to również linie CPK na terenie Mazowsza

MÓWI MAREK WIEŻBICKI, STAROSTA GRODZISKI I PREZES GPA.

Rosnąca dynamicznie liczba mieszkańców (tylko dzięki powstającym nowym osiedlom w samym powiecie grodziskim co roku przybywa ich niemal 2 tys.) i budowa CPK oznaczają potrzebę nakładów na transport publiczny. Celem tych działań jest zwiększenie mobilności mieszkańców gmin w otoczeniu planowanej inwestycji, a w niedalekiej przyszłości zapewnienia dojazdów pracownikom budowy i obsługi lotniska z pobliskich miejscowości.

W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) spółka CPK współfinansowała dotychczas zakupy i projekty ważne dla gmin i mieszkańców z terenu inwestycji, np. zakup pięciu pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla OSP z gmin Baranów i Teresin, nowego sprzętu do działań ratunkowych dla WOPR z Grodziska Mazowieckiego czy budowę lądowiska dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim, które jest już w budowie.

Dla lotniska wraz z węzłem kolejowym, drogami i infrastrukturą towarzyszącą trwa zaawansowana procedura uzyskiwania decyzji środowiskowej w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Warszawie. Na terenie inwestycji toczy się z sukcesem Program Dobrowolnych Nabyć(PDN), do którego zgłosiło się ponad 900 właścicieli dysponujących nieruchomościami o łącznej powierzchni ponad 2600 ha. Już za kilka miesięcy na terenie lotniska ruszą przygotowawcze prace budowlane.