Ochotnicy z OSP jeździli ponad 30-letnim wozem. Dzięki CPK do gminy Wiskitki trafi zupełnie nowy pojazd

Centralny Port Komunikacyjny podpisał umowę na wsparcie kolejnej z Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Wiskitki. Tym razem ciężki wóz ratowniczo-gaśniczy otrzymają strażacy z Nowego Drzewicza.

Umowa zakłada, że CPK dofinansuje zakup pojazdu kwotą 1,3 mln zł. To ważny element wsparcia lokalnej społeczności, bo dotychczas jednostka dysponowała wozami z 2000 i 1989 roku.

– Spółka już teraz chce udowodnić mieszkańcom gmin, na terenie których powstanie lotnisko, że CPK będzie dobrym sąsiadem. Tylko w ubiegłym roku jednostka z Nowego Drzewicza wyruszała do akcji kilkadziesiąt razy i zawsze niosła pomoc lokalnej społeczności. Teraz, będą mogli to robić jeszcze skuteczniej, a dodatkowo znacząco wzrośnie ich własne bezpieczeństwo – komentuje Katarzyna Dobrońska, dyrektor Pionu Relacji i Rozwoju Otoczenia w spółce CPK.

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Drzewiczu znajduje się przy drodze powiatowej nr 4135W, którą obejmuje projektowany układ drogowy przy inwestycji CPK. Od południa ograniczona jest autostradą A2, gdzie planowany jest korytarz linii kolejowej nr 88, wchodzącej w skład węzła kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego.

– Cieszę się, że potrzeby OSP Nowy Drzewicz zostały pozytywnie rozpatrzone przez spółkę CPK. Kolejny wóz dla ochotników z gminy Wiskitki to gwarancja bezpieczeństwa dla całego powiatu i możliwość szybkiej reakcji w sytuacji pożaru, wiatrołomu czy innych zdarzeń wymagających interwencji – mówi Krzysztof Dziwisz, starosta powiatu żyrardowskiego.

W ramach działań wspierających rozwój regionu spółka CPK współfinansowała dotychczas inicjatywy i zakupy ważne dla samorządów i mieszkańców z terenu inwestycji, np.: remonty dróg realizowane z programu „Bezpieczne Drogi” (80 mln zł dla 9 gmin i 4 powiatów), wsparcie 23 samorządów w ramach programu „Administracja”, którego budżet wynosi 7 mln zł, zakup wozów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych czy budowę lądowiska dla śmigłowców dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim.

Centralny Port Komunikacyjny dofinansował również zakup karmy, paszy, usług weterynaryjnych i niezbędne remonty dla Fundacji Kraina Zwierząt z gminy Baranów.