Ochotnicy z OSP jeździli ponad 30-letnim wozem. Dzięki CPK do gminy Wiskitki trafi zupełnie nowy pojazd

Centralny Port Komunikacyjny podpisał umowę na wsparcie kolejnej z Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Wiskitki. Tym razem ciężki wóz ratowniczo-gaśniczy otrzymają strażacy z Nowego Drzewicza.

Umowa zakłada, że CPK dofinansuje zakup pojazdu kwotą 1,3 mln zł. To ważny element wsparcia lokalnej społeczności, bo dotychczas jednostka dysponowała wozami z 2000 i 1989 roku.

– Spółka już teraz chce udowodnić mieszkańcom gmin, na terenie których powstanie lotnisko, że CPK będzie dobrym sąsiadem. Tylko w ubiegłym roku jednostka z Nowego Drzewicza wyruszała do akcji kilkadziesiąt razy i zawsze niosła pomoc lokalnej społeczności. Teraz, będą mogli to robić jeszcze skuteczniej, a dodatkowo znacząco wzrośnie ich własne bezpieczeństwo – komentuje Katarzyna Dobrońska, dyrektor Pionu Relacji i Rozwoju Otoczenia w spółce CPK.

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Drzewiczu znajduje się przy drodze powiatowej nr 4135W, którą obejmuje projektowany układ drogowy przy inwestycji CPK. Od południa ograniczona jest autostradą A2, gdzie planowany jest korytarz linii kolejowej nr 88, wchodzącej w skład węzła kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego.

– Cieszę się, że potrzeby OSP Nowy Drzewicz zostały pozytywnie rozpatrzone przez spółkę CPK. Kolejny wóz dla ochotników z gminy Wiskitki to gwarancja bezpieczeństwa dla całego powiatu i możliwość szybkiej reakcji w sytuacji pożaru, wiatrołomu czy innych zdarzeń wymagających interwencji – mówi Krzysztof Dziwisz, starosta powiatu żyrardowskiego.

W ramach działań wspierających rozwój regionu spółka CPK współfinansowała dotychczas inicjatywy i zakupy ważne dla samorządów i mieszkańców z terenu inwestycji, np.: remonty dróg realizowane z programu „Bezpieczne Drogi” (80 mln zł dla 9 gmin i 4 powiatów), wsparcie 23 samorządów w ramach programu „Administracja”, którego budżet wynosi 7 mln zł, zakup wozów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych czy budowę lądowiska dla śmigłowców dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim.

Centralny Port Komunikacyjny dofinansował również zakup karmy, paszy, usług weterynaryjnych i niezbędne remonty dla Fundacji Kraina Zwierząt z gminy Baranów.

Ochotnicze Straże Pożarne z Teresina i Wiskitek ze wsparciem CPK. Sześć jednostek otrzyma nowe wozy ratowniczo-gaśnicze

Spółka CPK podpisała umowy o dofinansowanie z kolejnymi jednostkami OSP – tym razem z gmin Teresin i Wiskitki. Całość wsparcia wyniesie ponad 7,5 mln zł. Dzięki temu możliwe będzie zakupienie sześciu, różnego rodzaju wozów ratowniczo-gaśniczych. Cel jest jasny: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zabezpieczenie przyszłych prac budowlanych przy Porcie Lotniczym CPK.

Bezpieczeństwo naszego powiatu leży między innymi w rękach strażaków, w tym tych z jednostek ochotniczych. Ich zaangażowanie i gotowość do działania zasługują na uznanie. Jestem wdzięczny, że Centralny Port Komunikacyjny wesprze zakup wozów dla trzech OSP z gminy Wiskitki.  Uzyskane w ten sposób dofinansowanie, pozwoli na unowocześnienie zasobów jednostek, a zarazem podniesie skuteczność działania. Zyskają na tym wszyscy mieszkańcy powiatu

MÓWI KRZYSZTOF DZIWISZ, STAROSTA POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO.

Wsparcie, które łącznie przekroczy 7,5 mln zł, pozwoli na zakup sześciu, różnego rodzaju wozów ratowniczo-gaśniczych, dostosowanych do potrzeb poszczególnych jednostek. Przełoży się to bezpośrednio na wzrost poziomu bezpieczeństwa na obszarze obu gmin. 

Dzięki zaangażowaniu i odwadze druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych, również mieszkańcy mniejszych miejscowości mogą czuć się bezpiecznie. Cieszymy się, że mamy w tym swój udział – wsparcie naszej spółki spowoduje, że aż sześć kolejnych jednostek z gmin Teresin i Wiskitki zyska nowoczesne pojazdy i nie będzie musiało polegać na często wysłużonych już wozach. To szczególnie ważne w obliczu rozpoczęcia budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego

MÓWI KATARZYNA DOBROŃSKA, DYREKTOR PIONU RELACJI I ROZWOJU OTOCZENIA W SPÓŁCE CPK.

Centralny Port Komunikacyjny prowadzi aktywne i szeroko zakrojone działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Jednym z jej elementów jest program dla OSP z gmin Baranów, Teresin i Wiskitki, w ramach którego spółka CPK dofinansowała 12 pojazdów ratowniczo-gaśniczych. Poza tym CPK wsparł m.in. budowę lądowiska dla śmigłowców w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim, a także przekazał środki dwóm placówkom opiekuńczo-wychowawczym „Atria” w Sochaczewie.

Od kilku miesięcy spółka CPK realizuje również Program Sportowy, skierowany do lokalnych społeczności – zwłaszcza szkół podstawowych, klubów sportowych oraz dzieci i młodzieży w nich trenujących. W ramach Programu odbyły się już zawody lekkoatletyczne „Mistrzowski Start z CPK”, a w najbliższy weekend rozpocznie się kolejny „Młodzieżowy Obóz Sportów Wodnych CPK 2023”. Niedługo też rozpocznie się konkurs dla klubów sportowych „Sportowe Granty CPK”. To tylko część działań zaplanowanych na ten rok. 

CPK dofinansuje wóz ratowniczo-gaśniczy dla strażaków w habitach

Spółka Centralny Port Komunikacyjny podpisała umowę z OSP Niepokalanów na dofinansowanie wozu ratowniczo-gaśniczego. Kwota wsparcia wynosi 920 tys. zł. To już szósty pojazd, który trafi do lokalnych jednostek w ramach programu wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych z bezpośredniego otoczenia inwestycji CPK.

Ochotnicza Straż Pożarna w Niepokalanowie, z uwagi na swoje bezpośrednie sąsiedztwo z planowanym Portem Lotniczym CPK, będzie dla niego linią pierwszego wsparcia.  Co ciekawe, to jedyna jednostka OSP w Polsce i na świecie, w skład której wchodzą zakonnicy z klasztoru Braci Mniejszych Konwentualnych. Inicjatorem powstania straży był św. Maksymilian Kolbe.

Oprócz typowych czynności strażackich, druhowie w habitach prowadzą szeroką działalność edukacyjną na temat historii pożarnictwa – na terenie klasztoru działa muzeum oraz biblioteka.  

Cieszymy się, że Centralny Port Komunikacyjny pozytywnie rozpatrzył naszą prośbę o dofinansowane zakupu wozu strażackiego. Nowy pojazd to dla nas impuls do dalszego rozwoju, zachęta dla młodych adeptów i powód do dumy dla całej jednostki

MÓWI BR. JANUSZ KULAK, PREZES OSP NIEPOKALANÓW.

Nowoczesny pojazd ratowniczo-gaśniczy będzie nie tylko służył okolicznym miejscowościom, ale również usprawni działania podczas akcji ratunkowych na autostradzie A2 oraz wzmocni zabezpieczenie inwestycji CPK na tym terenie. Samochód będzie wyposażony w sprzęt ratowniczy tj. nożyce, butlę z tlenem, piły do drewna, rozpieraki hydrauliczne czy defibrylator. Udział spółki w zakupie wyniósł 920 tys. zł, czyli 90 proc. całkowitej kwoty zakupu. 

Niepokalanów to nie tylko kolejna jednostka OSP, która dzięki CPK zyska nowoczesny sprzęt poprawiający poziom bezpieczeństwa. To przede wszystkim prężnie działająca, wyróżniająca się na tle Europy i świata, drużyna pożarnicza. Klasztor w Niepokalanowie, gdzie mieści się jednostka, jest miejscem wyjątkowym, pełnym strażackich pamiątek, ale też miejscem pełnym szacunku do tradycji. To dla nas zaszczyt, że jako spółka możemy być częścią jego historii.

MÓWI KATARZYNA DOBROŃSKA, DYREKTOR PIONU RELACJI I ROZWOJU OTOCZENIA CPK.

Poprzez konkretne działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) Centralny Port Komunikacyjny pokazuje, że jest odpowiedzialnym i wiarygodnym partnerem dla lokalnych społeczności. Już rok temu spółka przygotowała specjalny program dla Ochotniczych Straży Pożarnych z gmin Baranów, Teresin i Wiskitki. Jednostki mogły składać wnioski o sfinansowanie sprzętu i wozów strażackich. Wpłynęło szesnaście aplikacji. Na ten moment CPK dofinansował już zakup sześciu pojazdów ratowniczo-gaśniczych, a kolejne wnioski są w trakcie rozpatrywania. 

SAMOCHÓD DRABINA SFINANSOWANY PRZEZ CPK PRZEKAZANY OSP W BOŻEJ WOLI

Centralny Port Komunikacyjny dofinansował zakup kolejnego wozu, tym razem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bożej Woli. W piątek, 4 listopada 2022 r., nastąpiło oficjalne przekazanie pojazdu druhom. W ramach programu wsparcia OSP, działających na terenie objętym bezpośrednim oddziaływaniem inwestycji CPK, spółka dofinansowała już 3 tego typu pojazdy.

W ramach Strategii Rozwoju Obszaru Otoczenia oraz działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, Centralny Port Komunikacyjny podejmuje działania zmierzające do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, związanego, m.in.,  z przygotowaniem oraz rozpoczęciem budowy nowego lotniska dla Polski oraz węzła kolejowego. Spółka CPK, na wniosek OSP w Bożej Woli, przekazała środki na zakup nowoczesnego pojazdu strażackiego, wyposażonego w nowoczesną drabinę. Wkład finansowy ze strony CPK wyniósł prawie 700 tysięcy złotych, co stanowi 95% wartości całej kwoty. Będzie on służył mieszkańcom, ale również wspierał akcje ratownicze na autostradzie A2 i w bezpośrednim otoczeniu inwestycji.

To dla nas duże wydarzenie! Nowy wóz wpłynie na podniesienie skuteczności naszych działań oraz zwiększy bezpieczeństwo druhen i druhów, którzy codziennie ryzykują swoje zdrowie i życie, niosąc pomoc. Nowoczesne wyposażenie to również zachęta dla młodych do przyłączenia się do naszej służby. Dlatego bardzo się cieszymy, że CPK pozytywnie rozpatrzył naszą prośbę o dofinansowane zakupu wozu strażackiego.

MÓWI MICHAŁ LESIŃSKI, PREZES OSP W BOŻEJ WOLI.

Oficjalne przekazanie sprzętu nastąpiło w piątek, 4 listopada 2022 r. W uroczystości wzięli udział: Katarzyna Dobrońska, Dyrektor Relacji z Otoczeniem Inwestycji CPK, Michał Lesiński, Prezes OSP Boża Wola oraz st. bryg. Krzysztof Tryniszewski, Komendant Powiatowy PSP w Grodzisku Mazowieckim.

Podziwiamy odwagę i zaangażowanie przedstawicieli jednostek OSP. Dzięki nim każdy może spać spokojnie. Dlatego z nieukrywaną przyjemnością wspieramy ich działalność, wyposażając zgłaszające się do nas jednostki w niezbędny sprzęt. Rozpoczęcie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i związany z tym wieloletni wzmożony ruch to dodatkowy powód, aby strażacy mieli pełne wsparcie. Boża Wola, to po OSP Baranów, kolejna jednostka, która zyskała nowoczesny sprzęt i tym samym podniosła poziom bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

MÓWI KATARZYNA DOBROŃSKA, DYREKTOR BIURA RELACJI Z OTOCZENIEM INWESTYCJI.

Współfinansowanie przez inwestora zakupów i projektów ważnych dla gmin i mieszkańców z terenu inwestycji to powszechna praktyka w ramach działań  społecznej odpowiedzialności biznesu. Zgodnie z nią inwestorzy, firmy i przedsiębiorstwa w swoich działaniach uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe i budowę relacji z lokalnymi interesariuszami.

Spółka CPK finansuje sprzęt dla strażaków w Baranowie, Teresinie i Wiskitkach


Centralny Port Komunikacyjny dofinansował zakup wozu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie. Do 31 marca o dofinansowanie mogą ubiegać się też strażacy z innych jednostek z okolic inwestycji. Celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, pomoc uczestnikom wypadków drogowych, zwiększenie mobilności ratowników podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych i zabezpieczenie przyszłych prac budowlanych.

O wsparcie finansowe od spółki Centralny Port Komunikacyjny mogą ubiegać się jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z terenów trzech gmin na terenie przygotowywanej budowy Portu Solidarność: Baranowa, Teresina i Wiskitek.

Spółka wsparła dotychczas finansowo zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Baranowie, która jako pierwsza zgłosiła się z prośbą o dofinansowanie. Udział spółki wyniósł 130 tys. zł. Pojazd ma zostać dostarczony strażakom do końca czerwca. Będzie on służył mieszkańcom, a także podczas akcji ratunkowych na autostradzie A2 i w zabezpieczeniu inwestycji CPK na tym terenie.

Dla nas, strażaków, bardzo ważna jest możliwość szybkiego i skutecznego reagowania. Do naszych obowiązków należy m.in. niesienie pomocy naszym mieszkańcom, usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz pomoc uczestnikom wypadków na pobliskiej autostradzie A2. Nowoczesna i dobrze wyposażona jednostka to dla nas priorytet. Dodatkowy nowy sprzęt poprawi bezpieczeństwo mieszkańców

MÓWI DARIUSZ SZYMAŃCZAK, PREZES OSP W BARANOWIE.

Spółka CPK deklaruje możliwość dofinansowania zakupu pojazdów pożarniczych i wyposażenia strażackiego także dla innych jednostek. Trwają już rozmowy w tej sprawie z OSP w Bożej Woli i Nowych Kozłowicach.

Planowana inwestycja w Port Solidarność i związany z tym wzmożony ruch może wpłynąć na zwiększenie liczby podejmowanych przez strażaków akcji ratunkowych. Podjęliśmy więc inicjatywę wsparcia OSP, ponieważ bezpieczeństwo jest dla nas kwestią priorytetową. Szczegóły dotyczące procedury wnioskowania o dofinansowanie przekażemy też bezpośrednio do jednostek OSP

MÓWI KATARZYNA DOBROŃSKA, DYREKTOR BIURA RELACJI Z OTOCZENIEM INWESTYCJI W SPÓŁCE CPK.

Wszystkie OSP z gmin Baranów, Teresin i Wiskitki do 31 marca mogą składać wnioski o dofinansowanie. W tym celu powinny skontaktować się ze spółką na adres [email protected], następnie wypełnić otrzymany wniosek i odesłać go (mailem lub pocztą). Pod powyższym adresem mailowym można zadawać wszystkie pytania dotyczące dotacji dla OSP.

Współfinansowanie przez inwestora zakupów i projektów ważnych dla gmin i mieszkańców z terenu inwestycji to powszechna praktyka w ramach działań CSR (ang. Corporate Social Responsibility), czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Zgodnie z nią inwestorzy, firmy i przedsiębiorstwa w swoich działaniach uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe i budowę relacji z lokalnymi społecznościami.

Te działania wpisują się też w Strategię Rozwoju Regionu, która jest opracowywana przez CPK we współpracy z samorządami. Jej celem jest skoordynowanie rozwoju miejscowości otaczających CPK w wymiarze przestrzennym, gospodarczym i społecznym. Kiedy Strategia zostanie przyjęta przez Radę Ministrów, umożliwi ona samorządom z regionu ubieganie się o środki europejskie, które są w niej opisane.

Inwestycja lotniskowa CPK jest na etapie zaawansowanych badań środowiska i terenu, opracowywania master planu i pozyskiwania nieruchomości. W grudniu zeszłego roku spółka ogłosiła preferowaną lokalizację lotniska. Obejmuje ona teren ok. 41 km kw. na północ na obszarze trzech gmin: Baranowa, Teresina i Wiskitek – po północnej stronie autostrady A2.